06 juliol 2017

Polítiques públiques: del que es diu al que es fa


Cada any, les administracions públiques de tots els països del món destinen grans quantitats de recursos a tot tipus de polítiques socials. Malgrat això, avaluar els resultats d'aquestes intervencions no és trivial. Conèixer-ne amb certesa l'impacte real vol dir salvar obstacles logístics i metodològics importants, però també considerar amb atenció els aspectes ètics de l'avaluació.
 
Dan Levy, professor de Polítiques Públiques de la Universitat de Harvard, i Enric Fernández, becari de "la Caixa" i economista en cap de CaixaBank, van parlar sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb les polítiques públiques i els programes socials.
 
Descobreix la galeria de fotos.